Kaart van je lichaam

Kinderen verbeelden op een groot stuk karton zichzelf.

De kinderen verbeelden een verhaal waarbij verschillende functies van het lichaam aan bod komen. Er wordt een zelfportret gemaakt en met houtskool, verf, ecoline, draadjes en wasco een schildering van hun lijf.


Eerst kijken de kinderen in een spiegel naar zichzelf, naar het uiterlijk. Vervolgens kijken ze naar de binnenkant. Terwijl de leerkracht het thema gezondheid en het functioneren van het lichaam op eigen wijze behandelt, brengt de beeldend kunstenaar met al die informatie de verbeelding op gang. Er ontstaan woordenlijstjes met gemengde kleuren, verhalen en tekeningen van lichamen en portretten. Bij de presentatie komt alles tezamen. De kinderen vertellen met de kaart van hun lichaam, een verhaal.

Doel:
- Leerlingen naar zichzelf laten kijken.
- Ruimte geven aan de verbeelding.
- Koppeling van kunst aan gezondheid en wetenschap.
- Het verbreden van kennis over de gezondheid.
- Kennismaking met de medische wetenschap.
- Kinderen ontwikkelen inzicht in en kennis over hun eigen lijf.
- Leerlingen leren verbindingen te leggen tussen uiterlijke en innerlijke processen.

Doelgroep:
- Primair onderwijs: groep 3 t/m 8
- Voortgezet onderwijs: onderbouw.

Te gebruiken bij:

Cultuureducatie:
- ontwikkeling creativiteit
- reflectie eigen handelen
- emotionele en verstandelijke ontwikkeling
- ontwikkelen van zelfvertrouwen

Kunstzinnige oriëntatie: (kerndoelen 54, 55 en 56)
- knutselen, handvaardigheid, handwerken.
- leerlingen leren beeldende middelen te gebruiken om gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.

Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 52)
Geschiedenis
Cultureel erfgoed