De Kinder-erfgoedkaart

Een muurschildering over de omgeving van de school.

Bijzondere speelplaatsen van de kinderen en locaties met historische betekenissen geven samen een mooi gelaagd beeld van stad of dorp. In dit project maakt de hele school samen een muurschildering. Met collagetechnieken schuiven de leerlingen van groep 1 tot en met 8 hun tekeningen in elkaar en wordt naar een groots schilderij toe gewerkt.

Dit project is een variatie op een kunstweek die op vraag van Westerschool in Wildervank (Groningen) en de CBS Crangeborg in Stedum (Groningen) is ontwikkeld.

- Duur: in overleg, bijvoorbeeld een 'kunstweek'
- Aantal leerlingen: per groep tot schoolbreed.
- Bezoekjes aan cultureel erfgoed (bibliotheek, station, molen, waterkering) verbreden het
project.

Doel:
- Leerlingen door middel van een groepswerk samen laten kijken naar hun omgeving waarbij niet alleen het culturele erfgoed in kaart wordt gebracht.
- Leerlingen een kinder-erfgoedkaart laten maken, waarbij het standpunt van de kinderen zichtbaar wordt.
- Kennismaking met de basisvaardigheden van schilderen en het gebruik van kleur.
- Leerlingen laten zien hoe eigen ervaringen het begin kunnen zijn van een nieuw uit te voeren idee of beeld.
Doelgroep:
- Primair onderwijs groep 1 t/m 8

Te gebruiken bij:

Cultuureducatie:
- ontwikkeling creativiteit
- goed werkhouding
- reflectie eigen handelen
- emotionele en verstandelijke ontwikkeling
- ontwikkelen van zelfvertrouwen
- verwerven en verwerken van informatie

Kunstzinnige oriëntatie: (kerndoelen 54, 55 en 56)
- oriëntatie op jezelf
- kennismaken met cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop der tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan.
- leerlingen leren zichzelf te uiten met beeldende middelen. Onder meer vorm, kleur, textuur, ruimte, compositie.
- leerlingen leren beeldende middelen te gebruiken om gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
- kinderen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 52)
Geschiedenis en cultureel erfgoed.