De schaduw spelen

Een schimmenspel als voorstelling/performance.

In een voorstelling van schaduwbeelden kunnen bijzondere dingen gebeuren. Silhouetten van leerlingen bewegen in een ronde lichttent. Leerlingen duiken in een onderwerp en kiezen een spannend of leuk moment. Met hun verbeelding maken ze het gegeven verhaal af. Ze maken decorstukken en repeteren. Er ontstaan spannende voorstellingen van ongeveer 5 minuten.

'De Vliegende Huisvrouw (Fanny Blankers-Koen) liep bij het onderdeel hordelopen net een medaille mis, omdat ze het onder de wedstrijd nodig vond om een van de horden te gaan poetsen. Ze eindigde als tweede en won daarmee een schoonmaakpakket.'
(Verhaal van groep 6 van de Groningse Schoolvereniging in Groningen)

Voorbeelden van onderwerpen:
de Olympische Spelen Griekse en Romeinse overleveringen sprookjes
nieuws het kerstverhaal het Sinterklaasverhaal
zelf geschreven verhalen van de leerlingen

- Duur: 1 x 1,5 uur en 2 x 2,5 uur
- Plaats: Podium / ruimte die verduisterd kan worden.
- In de laatste 2 lessen wordt er in kleine groepjes naar de voorstellingen toegewerkt.

Doelgroep:
- PO groep 4 t/m 8
- VO onderbouw

Te gebruiken bij:

Cultuureducatie:
- ontwikkeling creativiteit
- reflectie eigen handelen
- emotionele en verstandelijke ontwikkeling
- ontwikkelen van zelfvertrouwen

Kunstzinnige oriëntatie: (kerndoelen 54, 55 en 56)
- dramatische vorming
- kinderen spelen en bewegen
- leerlingen leren zichzelf te uiten met beeldende middelen. Onder meer vorm, ruimte, verhalen schrijven, drama en dialogen.
- leerlingen leren beelden, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.

Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 52)
Geschiedenis
Cultureel erfgoed