Geheimen in je hoofd

Een tekenworkshop over geheimen.

Boeken vol spannende verhalen. Vooral geheimen spreken tot de verbeelding. Er komt altijd wel een beeld in je hoofd wanneer je aan een geheim denkt. Vaak is het geheim niet helemaal helder of compleet.

Hoe maak je daar nu een tekening van? Want over een geheim mag je niet praten. maar misschien roept het wel een beeld bij je op?? De leerlingen gebruiken hun eigen verbeelding om het geheim op papier te zetten. Ze maken met contékrijt een tekening op karton.

- Duur: 2 uur
- Benodigdheden: groot zwart karton, contékrijt
- leerlingen nemen een boek mee

Doel:
- Leerlingen kennis laten maken met de basisvaardigheden van het schilderen.
- Leerlingen het plezier in schilderen laten ontdekken.
- Kleuren mengen
- Leerlingen laten zien hoe eigen ervaringen het begin kunnen zijn van een nieuw uit te voeren idee of beeld.

Doelgroep:
- Primair onderwijs: groep 4 t/m 7

Te gebruiken bij:

Cultuureducatie:
- ontwikkeling creativiteit
- reflectie eigen handelen
- emotionele en verstandelijke ontwikkeling
- ontwikkelen van zelfvertrouwen
- zorg voor en waardering voor de leefomgeving
- oriëntatie op jezelf

Kunstzinnige oriëntatie: (kerndoel 54 en 56)
- leerlingen leren zichzelf te uiten met beeldende middelen. Onder meer vorm, kleur, textuur, ruimte, compositie, perspectief.
- leerlingen leren beeldende middelen te gebruiken om gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
- kinderen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.