Cultureel erfgoed - landkaarten
Landrotten maken landkaarten

Oude schoolkaarten en middeleeuwse atlassen vormen de inspiratiebronnen voor het maken van een landkaart.

Net zoals vroeger in de Middeleeuwen wordt een clubje kaartenmakers gevormd.
Per klas werken een aantal groepjes met vooral veel verbeelding aan hun landkaart. Daarbij worden de verschillende kwaliteiten van de kinderen ingezet om met elkaar een superspannende kaart te maken. Zo wordt de een tekenaar, de ander een schrijver, er is een specialist in verschillende lettertypen nodig, een bedenker van kleurcodes en waterratten die alles weten over water, windrichtingen en kompasrozen.
Hoe verbeelden de leerlingen hun kijk op de wereld op een landkaart?

Bij bibliotheken kan een projectcollectie, een verzameling verhalende en informatieve boeken, cd's, dvd's worden aangevraagd.

- Duur: 2 x 2 uur
- Benodigdheden: linialen, gekleurde inkt, doek, stokken, penselen, verf, lijm, naald en draad, computer

Doel:
- Leerlingen hun beeld van de wereld laten zien.
- Het ontwikkelen van inzicht hoe verschillend landkaarten kunnen worden gemaakt.
- Het kennis maken met cultureel erfgoed uit o.a. de middeleeuwen en deze met behulp van moderne grafische mogelijkheden vertalen naar deze tijd.
- Kennismaking met kleurcodes, lettertypen, verhalen schrijven, windrichtingen, enz.

Doelgroep:
- Primair onderwijs: groep 1 t/m 8 - Voortgezet onderwijs: klas 1 en 2

Te gebruiken bij:

Cultuureducatie:
- ontwikkeling creativiteit
- reflectie eigen handelen
- emotionele en verstandelijke ontwikkeling
- ontwikkelen van zelfvertrouwen

Kunstzinnige oriëntatie: (kerndoelen 54, 55 en 56)
- knutselen, handvaardigheid, handwerken.
- leerlingen leren zichzelf te uiten met beeldende middelen. Onder meer vorm, ruimte, compositie en perspectief.
- leerlingen leren beeldende middelen te gebruiken om gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
- kinderen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 52)
Geschiedenis en cultureel erfgoed